Privacyverklaring en meldplicht datalekken

Davilex Software B.V. is onderdeel van de Visma-groep en hanteert hetzelfde beleid ten aanzien van uw privacy. Op deze pagina vertellen we u meer over hoe wij met uw gegevens omgaan. Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij u naar de website van Visma.

Privacy statement

Davilex Software B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag, aanvraag of aanmelding zo snel mogelijk af te handelen. Wij zullen deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Visma Software zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Davilex Software gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

  • Als u een (aan)vraag of aanmelding plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres en telefoonnummer nodig om deze af te handelen en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over ontwikkelingen met betrekking tot onze software, acties en trainingen. Als u hier geen of niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op het Gebruikersportaal.
  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
  • Als u reageert op een actie vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren en de respons op onze marketingacties te meten.

Lees hier meer over onze privacy statement

Meldplicht datalekken

Vanaf 1 januari 2016 geldt in Nederland de Wet Meldplicht Datalekken. Deze wet houdt in dat een datalek met een kans op ernstige nadelige gevolgen voor de persoonsgegevens moet worden gemeld bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen College Bescherming Persoonsgegevens).
 

Wat is een datalek?
De Autoriteit Persoonsgegevens geeft hiervoor de volgende definitie: Bij een datalek is sprake van een inbreuk op de beveiliging waardoor persoonsgegevens zijn blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking. Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van persoonsgegevens, maar ook vernietiging daarvan en andere vormen van onrechtmatige verwerking.

Voorbeelden
Een datalek kan bijvoorbeeld zijn: een gestolen laptop, een verloren usb-stick met persoonsgegevens, een ex-werknemer met toegang tot persoonsgegevens, een e-mailbericht waarin alle geadresseerden zichtbaar zijn of een inbraak in een databestand door een hacker.

Melden datalek
Een datalek moet volgens de wet bij de toezichthouder worden gemeld als dit ‘leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens’. Davilex Software, onderdeel van de VIsma groep, volgt hierin de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens. In lijn met deze beleidsregels zal de melding zo mogelijk niet later dan 72 uur na de ontdekking van het datalek gedaan worden.
Verantwoordelijkheid
Als Davilex Software B.V. is ingeschakeld als derde partij (bewerker) van persoonsgegevens dan hoeft Davilex Software BV het datalek niet te melden bij de toezichthouder. Uw eigen organisatie is dan primair verantwoordelijk voor het melden van een datalek. Wel zal Davilex Software BV ervoor zorgdragen dat zijn klanten deze melding tijdig bij de toezichthouder kunnen maken. Er zullen daarom schriftelijke afspraken worden gemaakt waarin wordt vastgelegd op welke wijze de klanten door de bewerker op de hoogte worden gesteld van een datalek. Deze afspraken kunnen worden opgenomen in een bewerkersovereenkomst.
 
Wie stellen wij op de hoogte van een datalek?
Davilex Software BV zal uw hiervoor aangewezen contactpersoon hierover informeren. Mocht deze niet bij ons bekend zijn dan zullen we de directie van uw organisatie informeren. Op welke termijn wordt u geïnformeerd? Als Visma Software een ernstig datalek heeft geconstateerd stellen wij onze relaties daarvan zo snel mogelijk op de hoogte, zo mogelijk uiterlijk binnen 36 uur na het constateren ervan.

Meer informatie

Indien u nog vragen mocht hebben naar aanleiding van de informatie op deze pagina, dan kunt u contact met ons opnemen. Als wijziging van onze privacy policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Contact opnemen

Contact opnemen

Heeft u een vraag naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Neem contact met ons op, we zijn u graag van dienst.

030 - 6391 555

06 5513 22 23

info@davilex.nl

Vragen of advies?

Neem contact op

Wij helpen u graag bij het kiezen van uw juiste oplossing. Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op. Bel 030-6391 555 of maak gebruik van het contactformulier.

* Verplicht veld

Davilex is onderdeel van de Visma Groep
KVK Nummer: 30185090